WIZ Solution by SCMS

WIZ Solutions by SCMS

ปลดล็อกธุรกิจของคุณ
ให้ก้าวไกลไปอีกขั้น
ด้วยแพลตฟอร์มแบบโมดูลาร์...

ขจัดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนและปรับขนาดได้อย่างง่ายดายด้วยโมดูลที่กำหนดค่าได้ เป็นโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการดำเนินงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

พันธกิจของเรา

เราพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีความเข้มแข็งพร้อมกับการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่สูงในปัจจุบัน

บริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าในกระบวนการขาย

Lead Management

การจัดการข้อมูลโอกาสและกลุ่มเป้าหมาย สำหรับงานขาย งานติดตาม การแจ้งเตือน การเสนอโปรโมชัน และ อื่นๆ

Customer Information

การบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ที่อยู่ ผู้เกี่ยวข้อง สินค้า หรือ กรมธรรม์ ที่ลูกค้าถือครองอยู่ รวมถึง ข้อมูลการเสนอการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติของลูกค้ากับสินค้า ในกรณีในกลุ่มธุรกิจงานประกัน สามารถแสดงอู่ หรือ โรงพยาบาล ที่อยู่ในบริเวณไกล้เคียงที่อยู่ของลูกค้าได้แบบอัตโนมัติ

Contact Mangement

จัดเก็บประวัติการติดตาม การติดต่อ การสั่งซื้อการโทรออกรวมถึงประวัติการติดต่อในทุกช่องทาง เช่น การโทร การส่งอีเมล การส่ง SMS การส่งจดหมาย การส่งใบเสนอราคาและประวัติการติดต่อ ผ่านช่องทาง Social media เช่น facebook/Line/Web Chat

Tele Sales

การติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าหรือบริการผ่านทางโทรศัพท์ โดยใช้ทักษะในการสื่อสาร พูดคุย การใช้น้ำเสียงที่ไพเราะ และทักษะการขายต่าง ๆ ในการโน้มน้าวใจลูกค้า ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา

Agent & Skill Management

การจัดการข้อมูลลูกค้า ตั้งแต่ก่อนการขาย จนถึงหลังการขายและแนวทางในการตอบสนอง
ต่อลูกค้า ช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่
ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
ศูนย์บริการลูกค้าและช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้

Case Management

การจัดการปัญหาเคสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากหน้างาน และหลังการขายอย่างเป็นระบบ รวมไปถึง การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงาน เพื่อประเมินและนำปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาหาแนวทางในการปรับปรุงสินค้า หรือบริการ ให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด

Task Management

การจัดการงานต่าง ๆ ในองค์กรสามารถสร้างงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน จัดหมวดหมู่
และลำดับงานต่างๆ ให้เป็นระเบียบและง่าย

Agent Portal

หน้า Website ที่ Agent สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ในหน้าเดียว

Organizational Structure

การจัดเก็บ จัดการและแสดงข้อมูลในองค์กร
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพนักงาน รายละเอียดงาน ข้อมูลองค์กร และอื่น ๆ ในรูปแบบ Flow Chart และตารางข้อมูล โดยสามารถเลือกได้ ว่าจะให้แสดงข้อมูลของหน่วยงานใดบ้าง ตามที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้

Campaign Management

การบริหารและวางแผนการตลาด สำหรับแคมเปญทางการตลาด เช่น อีเมล, โพสต์ทางโซเชียลและอื่น ๆ ตั้งแต่กำหนดวัตถุประสงค์และงบประมาณ ไปจนถึงการวัดผลและวิเคราะห์ผลลัพธ์

FAQ

สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และราคาแพ็คเกจ ที่เหมาะสมกับธุรกิจหรืองานของคุณ ผ่านช่องทาง website ที่เมนูติดต่อเรา และกรอกข้อมูลผู้ที่ต้องการให้ติดต่อกลับ จากนั้นภายใน 2 วันทำการจะมีพนักงานขายติดต่อคุณไป หรือ สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ 02-116-4213

WIZ CRM ติดตั้งบน AWS Cloud ซึ่งเป็น Cloud Provider ที่มีความปลอดภัยในระดับสูงมาก ณ ปัจจุบัน ดีงนั้นจึงมันใจได้ว่า การเข้างานระบบหรือการจัดเก็บข้อมูลจะมีประสิทธิภาพ ตามระดับมาตรฐานในระดับโลก

เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล ลูกค้า ผู้ติดต่อ ข้อมูลประวัติการติดต่อผ่านทุกช่องทาง หรือ ประวัติการสั่งซื้อสินค้า และ กรมธรรม์ รวมถึงธุรกิจที่ต้องการนำข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลสถิตการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ไปมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และความประทับใจที่ ดีกับลูกค้าทำให้ลูกค้ามีความมันใจและประทับใจที่จะใช้บริการหรือซื้อสินค้าต่อไปเรื่อยๆ

การติดตั้งและการใช้งานไม่ยุ่งยาก ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ เพียงมี เครื่องของคุณมีการติดตั้ง Web browser และ อันเตอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งๆ อะไรเพิ่มเติม

ปัจจุบัน WIZ CRM สามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ ที่เป็น Soft phone ได้ 2 ยี่ห้อ คือ Genesys และ 3CX ส่วนยี่ห้ออื่นๆ ก็สามารถทำการเชื่อมต่อเพิ่มเติมได้ แต่อาจจะต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนการเชื่อมต่อของแต่ละยี่ห้อ

Workflow Management

การจัดการระบบการทำงาน และงานเอกสารที่รวมถึงการอนุมัติ
และการตรวจสอบภายในบริษัทให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Knowledge base Management

การจัดการองค์ความรู้ ฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการทำงาน เอกสาร นโยบายการทำงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล มาจัดเก็บให้เป็นระเบียบ

SUE Operation

รองรับการใช้งานสำหรับกระบวนการทางฝ่ายกฎหมาย เพื่อใช้สำหรับติดตามหนี้ โดยจะมีเครื่องมือ ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวก

Customer Survey

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ความต้องการ และโอกาสทางการตลาด รวบรรวมข้อมูล และนำไปพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อแบรนด์

Dashboard and Analytic Report

เป็นเครื่องมือที่จะช่วยนำข้อมูลทุกอย่าง ที่อัพเดทสม่ำเสมอ เช่น การเงิน ข้อมูลการตลาด มาสรุปให้อยู่ในหน้าจอเดียว เพื่อให้สามารถ ดูข้อมูลแล้วเข้าใจได้ทันที

Telephony Integration

เชื่อมต่อและรับส่งข้อมูล ระหว่างระบบ Call Center กับระบบ Back Office อื่น ๆ และส่งข้อมูลนั้นต่อมาให้กับระบบ CRM เพื่อมาแสดงบนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ Agent ได้ทันทีแบบ Real Time

ระบบลูกค้าสัมพันธ์

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว พร้อมให้ข้อมูลและการตอบคำถามที่รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่ลูกค้า

รับติดตาม เตือน ต่อ

คุณโฟกัสธุรกิจของคุณ ส่วนเราช่วยดูและรับผิดชอบเรื่องการ ติดตาม เตือน ต่อ

เชื่อมต่อระบบของคุณ

ถ้าคุณมีข้อมูลมากมาย จากระบบภายใน ของคุณ และต้องการ นำมาเชื่อมต่อหรือแลกเปลี่ยนระหว่างระบบให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์อื่น อีกมากมาย

ประสบการณ์จริงจากลูกค้า

K.Panisa Pikulhom

Chief Marketing Officer

"

“ ประทับใจการใช้งาน WIZ CRM มากเพราะช่วยให้ง่ายสำหรับการทำการตลาด ไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ไหน ก็สะดวกในการใช้งาน มีข้อมูลการขาย การติดต่อ การสั่งซื้อมาวางแผน เพื่อทำการตลาด อย่างเป็นระบบ มากขึ้น ”

"

K.Pongsakorn Senangkanikorn

Chief Executive Officer

"

“ ปัจจุบันผมใช้ WIZ CRM สำหรับการทำ multi channel marketing มีเครื่องมือสำหรับการเสนอการขายสินค้า ผ่านช่องทางการโต้ตอบเพียง แค่หน้าจอเดียวทำให้สะดวกในการสื่อสารกับลูกค้า และใช้ WIZ TO สำหรับงานรับแจ้งปัญหาการบริการและการรับแจ้งต่างๆ ที่ลูกค้ามีการติดต่อเข้ามา ทำให้พนักงานหาข้อมูลประวัติการรับแจ้ง ทำให้ง่ายต่อการประสานงาน หรือรับเรื่องต่อ และ ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการภายในได้อย่างมาก และมั่นใจได้ว่าเรื่องต่างๆ ที่ลูกค้ามีการติดต่อเข้ามาจะไม่ตกหล่นอีกต่อไป ”

"

K.Theerapong Phunsomboon

Business Operation Manager

"

ประทับใจการใช้งาน WIZ Sales มากเพราะช่วยให้ง่ายสำหรับการวางแผนการขาย การหนดเป้าหมายการขาย ทำให้ทราบสถานะของยอดขายได้อย่างแม่นยำ และ มีรายงานต่างๆ ที่สามารถนำมาพยากรณ์ หรือ วางแผน การขายล่วงหน้าได้

"

ร่วมงานกับเรา

"

เพราะพวกคุณคือคนสำคัญ ที่จะนำ CRM ของคนไทยไปสู่ ระดับโลก

"

เรากำลังมองหาเพื่อร่วมงาน

พวกเรากำลังมองหาเพื่อร่วมงานที่มีทัศนคติที่ดี ชอบสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ไปสู่ระดับ World Class

เพราะเราเชี่ยวชาญ เรื่องการขาย และ การตลาด
เรามีบริการรับติดตาม เตือน ต่อ และ การขาย และการติดตามการชำระอย่างมืออาชีพ

ปลอดภัย

ที่เดียวครบ จบทุกอย่าง

ระบบออนไลน์

ครอบครัว WIZ พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ

ด้วยประสบการณ์ ของเรา เรายินดีที่จะมอบความสำเร็จของธุรกิจของคุณ
โดยการเติบโตไปพร้อมกับเรา

FAQ

สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และราคาแพ็คเกจ ที่เหมาะสมกับธุรกิจหรืองานของคุณ ผ่านช่องทาง website ที่เมนูติดต่อเรา และกรอกข้อมูลผู้ที่ต้องการให้ติดต่อกลับ จากนั้นภายใน 2 วันทำการจะมีพนักงานขายติดต่อคุณไป หรือ สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ 02-116-4213

WIZ CRM ติดตั้งบน AWS Cloud ซึ่งเป็น Cloud Provider ที่มีความปลอดภัยในระดับสูงมาก ณ ปัจจุบัน ดีงนั้นจึงมันใจได้ว่า การเข้างานระบบหรือการจัดเก็บข้อมูลจะมีประสิทธิภาพ ตามระดับมาตรฐานในระดับโลก

เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล ลูกค้า ผู้ติดต่อ ข้อมูลประวัติการติดต่อผ่านทุกช่องทาง หรือ ประวัติการสั่งซื้อสินค้า และ กรมธรรม์ รวมถึงธุรกิจที่ต้องการนำข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลสถิตการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ไปมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และความประทับใจที่ ดีกับลูกค้าทำให้ลูกค้ามีความมันใจและประทับใจที่จะใช้บริการหรือซื้อสินค้าต่อไปเรื่อยๆ

การติดตั้งและการใช้งานไม่ยุ่งยาก ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ เพียงมี เครื่องของคุณมีการติดตั้ง Web browser และ อันเตอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งๆ อะไรเพิ่มเติม

ปัจจุบัน WIZ CRM สามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ ที่เป็น Soft phone ได้ 2 ยี่ห้อ คือ Genesys และ 3CX ส่วนยี่ห้ออื่นๆ ก็สามารถทำการเชื่อมต่อเพิ่มเติมได้ แต่อาจจะต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนการเชื่อมต่อของแต่ละยี่ห้อ